iBook In Sync. iPod
FireWire


iTunes 2

Skabt til hinanden
iPod og iTunes 2 er skabt til hinanden, og det betyder, at du får en suveræn lytteoplevelse. Det skyldes, at Apple har designet og udviklet alle teknologierne - fra Mac-systemet og iTunes-software til FireWire-forbindelsen og selve iPod - til at samarbejde problemfrit på alle niveauer, hvilket giver dig fordelene ved en komplet integration af hardware og software (en forfriskende ændring i forhold til forsøgene på at få et trediepartsprodukt til at virke sammen med en ukendt grænseflade).

iPod Opdater musiksamlingen i iPod
Hvis du f.eks. har en Mac-computer derhjemme og en anden på skolen eller på arbejdspladsen, kan du opdatere iPod-musiksamlingen fra begge computere. Første gang du slutter iPod til computeren, registrerer iPod, at dette er din primære computer. Derefter opdateres musikken på iPod automatisk, så den passer til musikbiblioteket på computeren. Når du slutter iPod til en anden Mac-computer, bliver du spurgt, om du vil synkronisere iPod med musikbiblioteket og gøre denne til den primære computer.

Overfør musik på tre måder
For det første kan du vælge at opdatere al musik automatisk. Dette er standardindstillingen, hvor iTunes kopierer hele musikbiblioteket, inkl. spillelister, til iPod, og de sange, som ikke findes i iTunes, fra iPod. Hvis musikbiblioteket i iTunes overstiger iPods kapacitet på 5 GB, bliver du bedt om at vælge en anden opdateringsmetode.

Auto update

For det andet kan du også vælge at opdatere forskellige spillelister. Den valgmulighed giver dig mulighed for at kopiere udvalgte spillelister til iPod automatisk, når du har sluttet iPod til Mac-computeren. De sange, som ikke findes på de valgte spillelister på iPod, slettes.

Update playlists

For det tredie kan du opdatere i Pod manuelt. Du kan trække og anbringe sange og spillelister mellem iTunes og iPod, og overføre musik fra det ene sted til det andet.

FireWire cable Hurtige overførsler
Overførselshastigheden afhænger af, hvor meget musik du overfører fra Mac-computeren til iPod. Med FireWire-forbindelse kan iPod overføre hele 5 GB musik fra Mac-computeren på under 10 minutter - mindre end 10 sekunder pr. CD.


. . .
-
iPod
a
www.AppleMuseum.dk
Oktober
2001