Mac mini

Mac mini og miljøet.

Mac mini er verdens mest energieffektive skrivebordscomputer. Den kan også genbruges i vid udstrækning, og den kræver ikke ret megen emballage. Alt i alt er det ikke nogen lille ting.

 


Energieffektivitet

Mac mini er verdens mest energieffektive skrivebordscomputer. Den har endda fået EPAs ENERGY STAR-certificering pga. det lave energiforbrug.

Effektiv strømforsyning.

Mac mini har en yderst effektiv strømforsyning, som begrænser den mængde energi, der går til spilde under overførsel af elektricitet fra stikkontakten til computeren. Mindre strømforbrug gør dine elregninger mindre og reducerer de miljømæssige konsekvenser af udledning af drivhusgasser fra elværker.

Avanceret strømstyring.

I modsætning til mange Windows-computere bruger Mac mini energieffektive hardwarekomponenter, som samarbejder med operativsystemet om at spare på strømmen. Mac OS X standser harddiskenes rotation og aktiverer vågeblus. Og det fordeler opgaverne på både de centrale processorer og grafikprocessorerne. Mac OS X lader aldrig en chance for at spare på energien gå fra sig, uanset hvor lille den er. Det regulerer endda processorhastigheden mellem tasteanslagene, så der bruges mindre strøm, når du ikke skriver. Det er bare en af de mange måder, som Apple bruger til at sikre små besparelser, som tilsammen bliver til store besparelser.

Den aktuelle Mac mini er et fantastisk eksempel på Apples energieffektive designfilosofi. Den bruger mindre end 14 W strøm, når den ikke arbejder – det kan ingen andre skrivebordscomputere hamle op med.

ENERGY STAR-certificering.

Mac mini opfylder de strenge krav til lavt energiforbrug, der stilles af EPA, og det har givet den ENERGY STAR-vurderingen. ENERGY STAR 5.0 stiller markant højere krav til effektiviteten i strømforsyninger og aggressive grænser for computerens typiske strømforbrug pr. år.

Tre måder at reducere energiforbruget på: Effektiv strømforsyning, lavspændingskomponenter, software til strømstyring. Hver eneste milliwatt tæller. Mac OS X justerer endda processoraktiviteten mellem tasteanslagene, hvilket sparer nogle milliwatt strøm.

Ingen giftige stoffer

Det er alt det, som Mac mini ikke indeholder, der gør den endnu mere miljøvenlig. Den er fri for mange skadelige stoffer som kviksølv, arsen, bromerede flammehæmmere og pvc.3

Færre skadelige stoffer.

En af de største miljømæssige udfordringer, som computerbranchen står over for i dag, er tilstedeværelsen af bromerede flammehæmmere og polyvinylchlorid (pvc) i produkter. Apples ingeniører har gjort en stor indsats for at fjerne bromerede flammehæmmere og pvc fra Mac minis trykte kredsløb, interne kabler, stik, isolering, klæbemidler m.m. Og de har fjernet mange andre skadelige stoffer, som er almindelige i produktionen af skrivebordscomputere.

Miljømæssig statusrapport: Fri for bromerede flammehæmmere, pvc og bly.

Mindre emballage

Apple har designet Mac mini-emballagen, så den er så lille som muligt, hvilket giver plads til flere produkter på færre fly.

Mindre kasser, færre fly.

Emballagen til den nye Mac mini er 31% mindre end til den originale Mac mini. Derudover er størrelsen på fragtkassen formindsket med 60 procent sammenlignet med den første generation Mac mini. Og mindre kasser er bedre for vores planet, fordi mindre kasser betyder, at der kan være plads til flere kasser i en fragtcontainer – op til dobbelt så mange. Det betyder, at der er plads til flere produkter pr. fragtbåd eller fly. Det betyder, at der bruges færre skibe og fly, hvilket medfører mindre CO2 -udledning. Det virker som en mindre ændring. Men den har stor positiv betydning for miljøet.

Genanvendelighed

Da Mac mini fremstilles af materialer som aluminium og polykarbonat, er der gode muligheder for at genbruge den, når dens lange, produktive liv er slut.

Genanvendelige materialer.

Til fremstilling af Mac minis utroligt kompakte kabinet er der brugt en kombination af aluminium og polykarbonat, som i vid udstrækning kan genbruges. Med sine kun 16,51 x 16,51 x 5,08 cm fylder Mac mini en brøkdel af en typisk skrivebordsmodel, hvilket gør den til en af de mest materialebesparende skrivebordscomputere, der findes.

Macs genanvendelighed

EPEAT Gold

Mac mini har fået vurderingen EPEAT Gold pga. ansvarlighed mht. fremstillingsproces, energieffektivitet og genanvendelighed.

EPEAT Gold-vurdering.

På grund af det innovative og miljøvenlige design har Mac mini fået den højeste vurdering, EPEAT Gold. Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) vurderer et produkts miljøpåvirkning på grundlag af, i hvilken udstrækning det kan genbruges, hvor meget energi det bruger, og hvordan det er designet og fremstillet.

  1. Fire års brug af en Mac og tre års brug af en iPhone eller iPod.
  2. Baseret på energibesparende kategorier og produkter i EPA ENERGY STAR 5.0-databasen pr. oktober 2009.
  3. Kun interne kabler.