MacBook Pro

MacBook Pro og 
miljøet.

Apple imødegår udfordringen om at være miljøvenlig på sin egen måde – gennem vores produkter. Derfor er MacBook Pro designet til at være energieffektiv og fri for mange skadelige stoffer.

 

Energieffektivitet

MacBook Pro er designet, så den er energieffektiv direkte fra kassen. Den har endda fået EPAs ENERGY STAR-certificering på grund af det lave energiforbrug.

Effektiv strømforsyning.

MacBook Pro inkluderer en yderst effektiv strømforsyning, som begrænser den mængde energi, der går til spilde under overførsel af elektricitet fra stikkontakten til computeren. Mindre strømforbrug gør dine elregninger mindre og reducerer de miljømæssige konsekvenser af udledning af drivhusgasser fra elværker.

Avanceret strømstyring.

I modsætning til mange Windows-computere bruger MacBook Pro energieffektive hardwarekomponenter, som samarbejder med operativsystemet om at spare på strømmen. Mac OS X sætter de i forvejen meget energieffektive LED-skærme med baggrundsbelysning på vågeblus. Og det fordeler opgaverne på både de centrale processorer og grafikprocessorerne. Mac OS X spilder aldrig chancen for at spare på energien, uanset hvor lidt det er. Det regulerer endda processorhastigheden mellem tasteanslagene, så der bruges mindre strøm, når du ikke skriver. Det er bare en af de mange måder, som Apple bruger til at sikre små besparelser, der tilsammen bliver til store besparelser.

ENERGY STAR-certificering.

MacBook Pro opfylder de strenge krav til lavt energiforbrug, der stilles af EPA til ENERGY STAR 5.0-certificeringen. ENERGY STAR 5.0 sætter markant højere grænser for energiforbrug til strømforsyninger og aggressive grænser for computerens gennemsnitlige årlige strømforbrug.

Tre måder at reducere energiforbruget på Hver eneste milliwatt tæller

Mac OS X justerer endda processoraktiviteten mellem tasteanslagene, hvilket sparer nogle milliwatt strøm.

Ingen giftige stoffer

Det er alt det, som MacBook Pro ikke indeholder, der gør den endnu mere miljøvenlig. Den er fri for mange skadelige stoffer som kviksølv, arsen, bromerede flammehæmmere og pvc.

Færre skadelige stoffer.

Den største miljømæssige udfordring, som computerbranchen står over for i dag, er tilstedeværelsen af arsen, bromerede flammehæmmere, kviksølv, ftalater og polyvinylchlorid (pvc) i produkter. Apples ingeniører har gjort en stor indsats for at fjerne bromerede flammehæmmere og pvc fra MacBook Pros trykte kredsløb, interne og eksterne kabler, stik, isolering, klæbemidler m.m. 1 Og de har fjernet mange af de andre skadelige stoffer, som er almindelige i fremstillingen af bærbare computere – f.eks. bruges baggrundsbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas til MacBook Pro-skærmen.

Fjernelse af skadelige stoffer

Mindre emballage

MacBook Pro-emballagen er designet, så den er så lille som muligt, hvilket giver plads til flere produkter på færre fly.

Mindre kasser, færre fly.

Alle MacBook Pro-modeller leveres i en mindre emballage end før – inklusive den mest populære model på 13", der leveres i en emballage, som er 41 % mindre end den oprindelige models. Og mindre kasser er bedre for vores planet. Mindre kasser betyder nemlig, at der er plads til flere på hver fragtpalle. Det betyder, at der er plads til flere produkter pr. fragtbåd eller fly. Det betyder, at der bruges færre skibe og fly, hvilket betyder mindre CO2-udledning. Det virker som en lille ændring. Med den har stor positiv betydning for miljøet.

Genanvendelighed

Da MacBook Pro fremstilles af aluminium, er der gode muligheder for at genanvende og genbruge den, når dens lange, produktive liv er slut.

Genanvendelige materialer.

Apple har minimeret den affaldsmængde, MacBook Pro efterlader ved slutningen af sit liv, gennem det ultraeffektive design og brugen af aluminium, som kan genbruges til andre produkter.

Gratis genanvendelse af din gamle computer.

Apple tilbyder et gratis genanvendelsesprogram for gamle computere og skærme ved køb af en ny Mac.

EPEAT Gold

MacBook Pro har fået vurderingen EPEAT Gold pga. ansvarlighed mht. fremstillingsproces, energieffektivitet og genanvendelighed.

EPEAT Gold.

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) vurderer et produkts miljøpåvirkning på grundlag af, i hvilken udstrækning det kan genbruges, hvor meget energi det bruger, og hvordan det er designet og fremstillet. På grund af det innovative og miljøvenlige design har MacBook Pro fået den højeste vurdering, EPEAT Gold. 2

Apple og miljøet

Apple vurderer den skadelige påvirkning af miljøet ud fra hele produkternes livscyklus.

Påvirkning i løbet af livscyklus.

Apples livscyklusanalyser dækker alle typer udledninger fra vores produkter. Det inkluderer udvindelse af råstoffer, fremstilling, emballage, transport, en brugsperiode på 3-4 år3 og genbrug. Analyserne viser, at mere end 95 % af Apples samlede udledning af drivhusgasser kommer fra de produkter, vi fremstiller.